Apie mus

You are here:

Kas mes esame?

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija įkurta 1994 m. spalio mėn. 05d. ir yra seniausias lošimų žaidimų verslo susivienijimas Lietuvoje. Asociacija nuo 1994 metų pabaigos siekė azartinių lošimų legalizavimo Lietuvoje, aktyviai dalyvavo šiame procese. 2001m. gegužės mėnesį azartiniai lošimai Lietuvoje buvo legalizuoti. Asociacija aktyviai dalyvauja azartinių lošimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų tobulinime. 2002m. birželio 27d. buvo priimtos Azartinių lošimų įstatymo pataisos, kurios davė pradžią ir sudarė pirmines sąlygas formuotis nuosaikiai azartinių lošimų rinkai Lietuvoje, nes buvo įteisinta B kategorijos lošimo automatų veikla.

Asociacija siekia šių pagrindinių tikslų: europinės nuosaikios azartinių lošimų rinkos įtvirtinimo Lietuvoje, sąžiningo lošimų organizavimo bei azartinių lošimų vykimo, azartinių lošimų rinkos skaidrumo, kad verslas vyktų socialiai atsakingomis sąlygomis. Asociacija siekia sveiko visuomenės laisvalaikio praleidimo žaidimų verslo rinkos segmente. Siekiant šių tikslų Asociacija aktyviai dalyvauja švietėjiškoje veikloje (2008 metų pradžioje išleista knyga „Lošimų reguliavimas“, straipsniai ir publikacijos spaudoje, dalyvavimas TV laidose, bendravimas su užsienio valstybių asocijuotom struktūrom ir kt.), palaiko ryšius ir teikia pasiūlymus valstybės kompetentingoms institucijoms.

Asociacija vienija įmones, kurios organizuoja lošimus ir žaidimus, importuoja, eksportuoja, prekiauja ir remontuoja lošimams ir žaidimams skirtą įrangą.

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija gavusi pasiūlymą, visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2005m. kovo mėn. 10d., priėmė sprendimą integruotis į europinę analogiškų asociacijų infrastruktūrą. 2005m. gegužės mėn. 20 d. Asamblėjos metu Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija buvo priimta į Europos lošimų ir žaidimų verslo asociacijų susivienijimą  EUROMAT (Europos lošimų ir žaidimų federacija), kuri vienija 19 asociacijų narių iš 16 Europos valstybių.

Nariai