Nuo š. m. gegužės 1 d. keičiasi iki šiol galiojusi prašymų pateikimo tvarka ir savo veiklą pradės Apsiribojusių savo galimybę lošti asmenų registras (toliau – registras), kurią tvarkys Lošimų priežiūros tarnyba.

Asmenys, norintys apriboti savo galimybę lošti, nuo 2017 m. gegužės 1 d. prašymą galės pateikti vienu iš šių būdų:

  • Elektroniniu būdu portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (adresu www.epaslaugos.lt, www.evaldzia.lt) tiesiogiai prisijungus ir užpildžius nustatytos formos prašymą;
  • lošimų organizavimo vietoje, kur asmeniui bus suteikta galimybė prisijungti prie portalo „Elektroniniai valdžios vartai“;
  • tiesiogiai atvykus į Priežiūros tarnybą.

Vilniaus mieste tiesiogiai atvykus asmenų prašymai bus priimami tik Priežiūros tarnyboje, adresu Ukmergės g. 222, Vilnius.

Asmenis, pateikusius prašymus, bus draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme nurodytą laikotarpį, o laikotarpio nenurodžius – 2 metus. Trumpiausias apsiribojimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Atsiimti pateiktą prašymą arba sutrumpinti jo galiojimo terminą bus galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol galiojęs prašymų pateikimo būdas, lošimų organizatoriui ar Priežiūros tarnybai pateikiant užpildytą popierinę prašymo formą, nuo 2017 m. gegužės 1 d. nebegalios.

Pažymėtina, kad nebegalios asmenų prašymai neleisti lošti, pateikti iki š. m. gegužės 1 d. Asmenys, pageidaujantys apriboti savo galimybę lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, nuo 2017 m. gegužės 1 d. turės elektroniniu būdu portale „Elektroniniai valdžios vartai“ pateikti prašymus neleisti lošti aukščiau nurodytais būdais.

Su Prašymų neleisti lošti pateikimo instrukcija elektroniniu būdu portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“ galima susipažinti:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2014/01/PRA%C5%A0YM%C5%B2-NELEISTI-LO%C5%A0TI-PATEIKIMO-INSTRUKCIJA1-05.09.pdf